Web Design & Development | Internet Fibre Broadband service as TM Unifi, Streamyx, Maxis Home and Business Fibre, Time Fibre & Astro IPTV.

Idea Konsep Website

3 Idea Jenis / Kategori Website;

1) Website Jualan | Bisnes | Korporat | Profesional
Sesuai untuk semua syarikat / firma / agensi / organisasi yang menjual produk atau perkhidmatan. Gaya persembahan web kelihatan profesional. Ia menggambarkan profesionalisme dan kualiti produk syarikat anda. Ia sangat penting untuk meningkatkan keyakinan pelanggan apabila melihat website anda.

Sesetengah perniagaan tidak memerlukan transaksi jual beli secara Online di website. Ini bermakna tiada produk fizikal yang boleh dijual melalui medium Internet mahu pun dihantar secara khidmat penghantaran secara kurier pos.

Sebagai contoh, sudah pasti tiada sesiapa yang mahu membuat bayaran permulaan (down payment) sebanyak 10% kepada ejen hartanah bagi sebuah rumah yang berharga 1 juta dengan hanya melayari website.

Jualan sebenar dilaksanakan melalui perjumpaan secara ‘face-to-face’ atau beberapa sesi perbincangan, telefon, E-Mail dan lain-lain. Terdapat pelbagai proses tambahan lain seperti pelanggan mahu melihat produk yang hendak dibeli, menandatangani perjanjian jual beli, proses pinjaman dengan bank dan sebagainya.

Website perniagaan yang dibina perlu mempunyai maklumat yang berkaitan dengan perkhidmatan atau produk yang hendak dijual. Ia juga bertujuan untuk memperlihatkan kepakaran dalam bidang yang diceburi dan seterusnya membina kredibiliti.

Antara sebab lain, website perniagaan juga bertujuan untuk menonjolkan diri atau organisasi perniagaan dalam dunia bisnes Online atau lebih dikenali sebagai ‘online presence‘.

Aspek yang paling penting sekali adalah website jenis ini perlu menyediakan borang Online tertentu untuk prospek memberikan maklumat yang berkaitan

Contoh website Jualan | Bisnes | Korporat | Profesional;

 • Event, Engineering, Consultant, Factory, Forwarding, Logistic, Contractor, Laundry, Printing, Lawyer, Wedding Planner, Health & Beauty, Healthcare & Medical, Bakery, Food, Catering, Security, Real Estate, Homestay, Hotel, Travel, Transportation Company, Travel Agency, Insurance etc.

2) E-Commerce / Shopping Cart
Sesuai untuk jualan produk fizikal atau digital yang pukal atau banyak kategori produk. Contohnya seperti baju t-shirt, kurung, jubah, tudung, pakaian kanak-­kanak, brooch, beg, jam tangan, kaca mata, buku, barangan komputer, kamera, ubat kurus, vitamin, produk pil, makanan, minimum kesihatan dan lain-lain.

Sistem E­-Commerce membolehkan pelanggan;
– Memilih produk dengan menekan butang “Add to Cart” dan secara automatik ianya masuk ke dalam sistem Shopping Cart.
– Membuat pesanan dengan menekan butang “Checkout” dan mengisi borang Online.
– Membuat bayaran menggunakan sistem ‘FPX Payment Gatway, Credit Card, Stripe & Pay Pal’.
– Menerima ‘Invoice & Receipt’ pembelian secara automatik di E-Mail yang didaftarkan.

3) Website Jualan | Minisite | Landing Page
Website seperti ini biasanya mempunyai 1 halaman kandungan sahaja dan hanya fokus menjual 1 unit atau sesuatu pakej seperti produk fizikal, perkhidmatan atau digital seperti ebook, mp3, video. Contohnya anda menjual 1 jenama ubat pil kurus, maka anda hanya fokus menerangkan tentang kehebatan, kelebihan, ramuan pembuatan dan sebagainya.

Pro web Solution is an experienced full service digital agency specialising in website design & development, e-commerce, web hosting, mobile website, online branding, online marketing strategy, digital marketing, social media, graphic design, photography, copywriting, and more.

Untuk menyiapkan sesebuah website, maklumat berkenaan produk atau perkhidmatan perniagaan anda perlu disediakan dan dihantarkan kepada kami. Segala bahan maklumat tentang profil syarikat, logo, fail dokumen, penerangan dan gambar jualan produk yang hendak dimasukkan ke dalam website hendaklah dihantar dalam bentuk ‘SOFTCOPY’  ke e-mel admin[at]seller.my.

Sebagai pereka website, kami akan membantu memberikan idea atau cadangan atau yang sesuai berkenaan susun atur idea grafik dan isi kandungan website dalam mencapai matlamat agar website anda kelihatan menarik dan profesional. Anda juga bebas untuk mengubah atau mengemaskini isi kandungan website pada bila-bila masa tanpa had.

Website yang terbaik adalah website yang mampu menyampaikan maklumat kepada pelawat adakah produk atau perkhidmatan anda dapat membantu menyelesaikan masalah atau memenuhi kehendak pelanggan. Oleh itu, pastikan anda menyediakan maklumat yang lengkap supaya pelawat rasa berminat dan yakin untuk berurusan.

Contoh halaman ASAS website;

• Homepage
Ini adalah halaman utama / depan website yang pelawat akan lihat dan disini anda perlu memberitahu pelawat siapa anda dan apa yang anda lakukan. Maklumat yang perlu dimasukkan adalah penerangan ringkas siapakah anda, produk atau perkhidmatan yang disediakan dan beberapa ‘bullet point’ bagaimana anda dapat membantu prospek pelanggan anda.

• About Us
Pada halaman ini yang perlu dimasukkan adalah penerangan ringkas mengenai syarikat anda, siapa warga kerja syarikat, carta organisasi, pencapaian syarikat dan apa kelebihan syarikat anda berbanding pesaing yang menyediakan produk / servis yang sama.

• Service (servis / perkhidmatan)
Disini anda perlu menerangkan tentang perkhidmatan yang anda sediakan. Bagaimana perkhidmatan anda dapat membantu pelanggan. Sekiranya perkhidmatan anda mempunyai penerangan yang panjang, anda boleh bahagikan maklumat berkenaan kepada beberapa bahagian lain supaya penyampaian maklumat lebih teratur dan mudah difahami pelawat.

• Product (produk fizikal atau digital)
Pada halaman ini anda perlu menyatakan maklumat lengkap mengenai produk jualan anda. Sekiranya anda mempunyai lebih dari satu produk, sebaiknya anda bahagikan satu halaman satu produk sahaja bagi mengelakkan kekeliruan penyampaian maklumat produk.

• FAQ – Soalan Lazim
Pada halaman ini adalah tempat ruang untuk pemilik website menjawab soalan-soalan lazim yang kerap ditanya. Halaman ini akan membantu memberitahu pelawat tentang apa yang mereka patut tahu. Dengan cara ini anda dapat menjimatkan masa untuk menjawab soalan-soalan yang biasa atau berulang sama ditanyakan oleh mereka.

• Testimonial / Review
Pada halaman ini anda boleh menunjukkan testimoni pelanggan syarikat atau yang anda perolehi. Dengan adanya testimoni yang positif akan meningkatkan lagi keyakinan bakal pelanggan terhadap syarikat atau perniagaan anda. Anda juga boleh sertakan bersama gambar dan pautan link media social pelanggan jika perlu bagi membuktikan kesasihan testimoni pelanggan.

• Order Form
Pada halaman ini disediakan borang Online iaitu Order Form bagi membantu pelanggan membuat pesanan berkenaan produk atau servis anda. Pelanggan perlu mengisi borang Online bagi melengkapkan butiran mereka. Maklumat seperti nama bank, no. akaun bank, penama akaun, jumlah yang perlu dibayar oleh pelanggan anda perlulah dinyatakan. Pelanggan akan diarahkan ke halaman payment gateway untuk membuat bayaran terus secara Online Banking.

Untuk kategori website E-Commerce / Shopping Cart, ia mempunyai fungsi sistem pengiraan jumlah bayaran secara automatik. Apabila pelanggan menekan butang “Checkout”, pelanggan akan dibawa ke halaman Online Form & Payment Gateway bagi membuat bayaran serta melengkapkan butiran seperti nama, alamat E-Mail, nombor telefon dan alamat penghantaran jika produk tersebut dihantar melalui kurier pos.

• Contact Us
Pada halaman ini disediakan borang Online iaitu Contact Form bagi membantu pelanggan menghubungi pemilik website sekiranya mereka mahu dihubungi kembali melalui E-Mail atau telefon. Maklumat lain yang boleh diletakkan oleh anda adalah seperti nombor telefon pejabat, nombor faks, nombor handphone, alamat E-Mail, alamat surat menyurat dan maklumat waktu operasi kerja.

Anda juga boleh meletakkan link laman sosial seperti Facebook, Instagram atau Twitter. Pada halaman ini juga boleh diletakkan Google Maps. Iaitu peta lokasi pejabat atau premis perniagaan.

Jika anda mempunyai sebarang persoalan untuk diajukan, sila hubungi kami.

Web Design & Development | Internet Fibre Broadband service as TM Unifi, Streamyx, Maxis Home and Business Fibre, Time Fibre & Astro IPTV.

Guide to Web Development

The days of relying solely on word of mouth or somebody stumbling across your place of business are over. Nowadays, if you do not have a website, or a “digital storefront” as we like to call it, you are behind the curve.

Not only do consumers want to see your business’ listing on directories, they also want to visit your website, which proves to them that your business is viable.

While a website can be used as a method of informing, scheduling, or facilitating purchases, the main goal of your website should be to build credibility with a user and entice them into a purchasing decision.

With web design, there are no shortcuts or one size fits all solutions. In order to be successful, you must follow industry best practices and add a creative touch personal to your business.

Getting Registered
First and foremost, you need to secure a domain name and create a business E-Mail account. Hopefully, your domain name is still available.

Building and Hosting
With a domain name secured, you then start building your website’s structure and choose a site to host your website. Oftentimes, building softwares offer hosting as well.

Design
Start designing your web pages with your brand in mind. Finding the right mix of
aesthetic and usability is key

Measuring and Reporting
You have your website designed. That’s great. Now, start measuring and reporting your
website’s activity so that you can optimize it.

Ongoing Maintenance
Between updates and unforeseen issues, your website will require ongoing maintenance in order function properly

Secure a Domain Name
The first step to web design is securing a domain name. Not only should your domain name be relevant to your product offering or service, it should also be creative, unique, and relevant to your brand.

A Word On Creative Domain Names
Domain names should be creative. However, creativity can sometimes go too far. Since your potential customers will be visiting your website for information on your business, your domain name will have a part to play in how your website’s visitors view your brand.

As a result, you need to make sure that your domain name is in good taste. There are instances where creativity has gone too far. Make sure that you understand your customer base and how they will perceive your domain name.

Set Up a Business E-Mail Account
The second step is setting up a business E-Mail account. A dedicated business E-Mail account is important for three reasons. For one, you can link your website to your business E-Mail. Secondly, you can post your business E-Mail on your website so that customers can reach you if they have questions.

Lastly, having a business E-Mail account gives your business credibility.

Design
Think of your website as your online storefront

As explained in the introduction, a website should reflect your brand. The first thing visitors will notice about your website is how it looks. As a result, you need to portray your brand through the graphics placed on your website. While the structure and user interface of your website is extremely important, design is equally important because it grasps a visitor’s attention.

Website Template Design
A website template is a pre-made structure that allows you to easily place your content in designated spaces. The benefit of a template is that they are very easy to use.

Logo Design
Your brand should have a logo, which displays a color palette that is used throughout all of your collateral, communications, and merchandise. Your logo presents another opportunity for you to be creative. However, do not sacrifice good taste for creativity. Once again, try to understand how your logo will be received by those who see it. Nevertheless, your logo help your existing and potential customers recognize your brand, it will also differentiate you from your competitors.

High-Quality Images for Website
Since your website is an indicator of your business’ credibility, you need to use professional photos on your pages. If you do not possess a camera capable of taking professional quality images (no…you’re phone won’t cut it), you can use a paid online service, such as Shutterstock or GettyImages, to access millions of stock photos for your business’ needs.

Ongoing Maintenance

Your site will require ongoing maintenance as you update your site’s structure and associated copy. Accept the fact now that your site will have growing pains and things will break. As a result, be prepared for the worst.

You might think that it would be better to never update your site. However, you need to ensure that your website is on par with industry’s ever-changing design standards. After all, your site should never look out dated. On the contrary, a good website shows the visitor that you care about your business, which is evidence of the quality you value in your product and service offerings.

In addition, if you ever undergo a rebrand, you should update your website to reflect the new brand image you are attempting to emulate.

With that being said, one of the benefits of hiring a professional to develop and manage your website is that you will not have to worry about updates or fixing your site when problems arise.

Web design service at affordable rate for every business industry with every necessary web system software’s included such as drag + drop page modern design template & Fully Responsive  to all screen sizes.

Features Of Web Packages

 • Design & add banners with images, videos, text and titles.
 • Adjust fonts, colors, borders, backgrounds, and more.
 • Easily customize layout, sizing, and spacing.
 • Built-in support for text in any language.
 • Mobile responsive design looks great on any device.

Pro web Solution is an experienced full service digital agency specialising in website design & development, e-commerce, web hosting, mobile website, online branding, online marketing strategy, digital marketing, social media, graphic design, photography, copywriting, and more.

Front End & Back End Page Builder. Build a responsive website and manage your content easily with intuitive website Front end editor. Create stunning and beautiful pages with award winning drag and drop builder.

We Offer Content Management System (CMS) Web Design Service at Affordable Price. Corporate Web Design Corporate website is a crucial pre-sales tool which keep your business successful and ahead among competitors. E-Commerce Web Design Selling physical products and digital downloads to subscriptions, content and even appointments without boundaries.

WYSIWYG Web Editor is an acronym for What You See Is What You Get. Implies a user interface that allows the user to view something very similar to the end result—while the document is being created. The most widely used WYSIWYG program is the Microsoft Word, a program which is used for composition, editing, formatting and printing of any sort of written material.

Pro web Solution is an experienced full service digital agency specialising in website design & development, e-commerce, web hosting, mobile website, online branding, online marketing strategy, digital marketing, social media, graphic design, photography, copywriting, and more.

Blog is like a website, similar to an Online journal, that includes chronological entries made by individuals. The word blog was derived from the combination of the word web and log. Blogs typically focus on a specific subject (Economy, business, entertainment news, etc.) and provide users with forums (or a comment area) to talk about each posting. Many people use blogs as they would a personal journal or diary.

We Offer Content Management System (CMS) Web Design Service at Affordable Price. Corporate Web Design Corporate website is a crucial pre-sales tool which keep your business successful and ahead among competitors. E-Commerce Web Design Selling physical products and digital downloads to subscriptions, content and even appointments without boundaries.

A contact form is a standard web page on a website used to allow the visitor to contact the website owner or people who are responsible for the maintenance of the site. The page often contains one or more of the following items: a mailto link to an E-Mail address. Every website needs a contact form, so people can contact you about your products and services.

We Offer Content Management System (CMS) Web Design Service at Affordable Price. Corporate Web Design Corporate website is a crucial pre-sales tool which keep your business successful and ahead among competitors. E-Commerce Web Design Selling physical products and digital downloads to subscriptions, content and even appointments without boundaries.

We do embedding Google maps for your business location to your own website. Google Maps is a web mapping service developed by Google. It offers satellite imagery, aerial photography, street maps, 360° panoramic views of streets, real-time traffic conditions, and route planning for traveling by foot, car, bicycle and air, or public transportation.

Pro web Solution is an experienced full service digital agency specialising in website design & development, e-commerce, web hosting, mobile website, online branding, online marketing strategy, digital marketing, social media, graphic design, photography, copywriting, and more.

Social share buttons like Facebook, Twitter, LinkedIn, Pinterest prompt your website visitors to share your content on their social media timeline. This allows your content to be seen by their friends and followers who can then add comments, like, and re-share it. Adding social sharing buttons to your website can help you: Get more traffic to your website.

laman-web-Free-Website-Layout-Design

Live Chat is a service that allows businesses to communicate, or chat, in real time with visitors to your Website. Live Chat applications are commonly used to provide immediate customer support and information to clients and customers. Live Chat is like E-Mail on steroids or a phone call using text. Live Chat is one of the more flexible tools you can use on your website. It helps you support customers in need of help.

laman-web-Free-Website-Layout-Design

E-Commerce Web Packages

 • Sell to local / international customers
 • Sell physical & digital products
 • Menu manager
 • Powerful shopping cart
 • Drag & Drop Layout Manager
 • Customer login & register
 • Customer CSV bulk uploading
 • User registration, order tracking and account management features
 • Unlimited photos per product
 • Auto generated image alt text for SEO
 • Thumbnail photos created automatically
 • Photo thumbnails on product pages
 • Instant photo zooming
 • Product image watermark
 • Photo manager to organize photos
 • Open large images in a popup / lightbox
 • Set category image size
 • Set product image thumbnail size
 • Show product image in shopping cart
 • Support video (Youtube, Vimeo & etc)
 • Latest products list
 • Featured products list
 • Related products feature
 • Product wish list
 • Newsletter system
 • Gift voucher & Coupon
 • Integrates with any live chat software
 • Like/ Share on Social Media via button
 • Promotional banners
 • Product label & Special products list
 • Special product countdown timer
 • Discount based on quantity
 • Discount based on customer group
 • Bulk discounts per product

Give customers the option of pickup, local delivery or shipping. Restrict options available based on customer location.

 • Limit shipping methods by country
 • Define your own shipping rates
 • Multiple shipping zones
 • Limit shipping methods by state
 • Flat rate per order
 • Weight calculation
 • Free shipping based on order total
 • Per item shipping
 • Multiple Payment Method (Billplz, Toyyibpay, Senangpay, Bank Transfer, COD, PayPal)
 • Multiple Shipping Method (Weight Based, Flat Rate, Per Item Shipping)
 • Shipping (Flat Rate, Weight Based, Pickup from Store)
 • Reports (Sales, Products, Inventory, Customers)
 • Multiple Currencies
 • One-page checkout
 • Guest Checkout
 • Sales report
 • Sales tax report
 • Shipping report
 • Product returns report
 • Coupon report
 • Best selling products
 • Most viewed products
 • Top customers
 • Revenue per customer
 • Customer reward point
Servis Bina Kedai Online, pereka website, web designer, web developer, pakar laman web, bina website, pakar website, pereka wesbsite, khidmat laman web, web jualan, web perniagaan, web korporat, web design malaysia price

The Expert Web Designer & Web Developer. Create a stunning website that you’ll love!

Filled Out The Form & Get a FREE Quote


Here What You Get!

- High Speed Network
- FREE SSL (HTTPS) Certificate
- 5-10 E-Mail Account

- CMS Backend Admin
- 100% Fully Responsive
- Professional Layout Design
- Advance Page Builder Software
- Unlimited Web Pages

- Up to 2 - 50 Pages Design
- Unlimited Online Forms

- Google Maps
- Gallery Photo
- Banner Slider
- Page Builder & Addons
- WYSIWYG Editor
- Contact Form
- Google Maps
- Social Share Buttons
- WhatsApp / Live Chat

Bonus:
- SEO On Page

- Google Tag Manager
- Google Search Console
- Google Analytics
- Facebook Pixel
- Copywriting
- 24x7 Server Support
- 100% Satisfaction Guaranteed
- 99.99% Website Monthly Backup
- Google Search Submission
- All Packages Included

- Highly flexible
- Easily add, edit, delete content
- Change appearance of the site
- Auto & Manually Backup
- 12 Months Basic Support

Contact Our Team


019 836 9764


011 1988 8944


018 228 4145

.

.

ATTENTION !!

All website design and development services require an advance payment of a minimum 50% as deposit or booking (exclude for amount RM1,000 or below) of the project quotation.

ONLY do the online transfer / manual online banking at:

BANK NAME: MAYBANK
ACC HOLDER: FABELLA EMPIRE

Account Number
5620 5808 2684

Or by FPX Payment Gateway
https://toyyibpay.com/sifuweb